Autorizovaný zástupca DEVA®a HAIX® pre Slovensko
Obuv pre hasičské zbory:

FIRE HERO®
FIRE HERO VARIO®
FIRE FLASH®
FIRE FLASH® PRO
FIRE FLASH® GAMA
FLORIAN® PRO
SPECIAL FIGHTER®
FLORIAN® EUROPE
FIREMAN® YELLOW 
Copyright (c)2015 DELTA SLOVAKIA, s.r.o.